โซลูชันของเรา

ร่วมสร้างอนาคตที่สดใส
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เดอะฟอเรสเทียส์, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์

ภาพรวม

กระจายความเย็นไปยังอาคารต่าง ๆ โดยการผลิตน้ำเย็นที่อาคารสาธารณูปโภคส่วนกลาง (CUP) และส่งผ่านเครือข่ายท่อน้ำเย็นใต้ดินเพื่อใช้ในการปรับอากาศ ผู้พักอาศัยสามารถซื้อน้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิในแต่ละพื้นที่ได้โดยไม่ต้องติดตั้งชิลเลอร์หรือเครื่องปรับอากาศของตนเอง

ระบบของเราได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีส่วนสำคัญในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในย่านธุรกิจใจกลางเมืองและสถานศึกษา เช่น วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย

ส่วนประกอบ

ระบบทำความเย็นของเรามีองค์ประกอบดังนี้: