ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและวางระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางให้กับโครงการภาคเอกชนรายแรกของประเทศไทย

ส่งมอบพลังงานสะอาดแก่โลกของเราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

เชียงใหม่, ประเทศไทย

ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง