อัพเดทล่าสุดจากเรา

สารทำความเย็นและค่า Global Warming Potential (GWP)

Chiang Mai, Thailand

สารทำความเย็นและค่า Global Warming Potential (GWP)

มกราคม 30, 2024

Global Warming Potential (GWP) หรือค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน คือการวัดปริมาณความร้อนที่ถูกกักเก็บในบรรยากาศด้วยก๊าซเรือนกระจก เมื่อเทียบกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์