เกี่ยวกับบริษัท ยูนิซัส กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด

เรามอบโซลูชันการทำความเย็นและน้ำดื่มที่มีประสิทธิภาพเพื่อ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Chiang Mai, Thailand

เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

ยูนิซัส กรีน เอ็นเนอร์จี

ยูนิซัส กรีน เอ็นเนอร์จี เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง เอ็มคิวดีซี, อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค และ บี.กริม ในฐานะผู้พัฒนา “Sustainovation” หรือระบบสาธารณูปโภคที่ยั่งยืนและสร้างสรรค์

เอ็มคิวดีซี

บริษัท MQDC เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท DT (DTGO) ซึ่งประกอบธุรกิจและเป็นองค์กรการกุศลที่ทุ่มเทให้กับการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมโดยรวมผ่านการศึกษาและวิจัยพฤติกรรมมนุษย์ รวมถึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการอยู่อาศัยแบบบูรณาการ

UNISUS Green Energy|EEC Engineering Network Logo

อีอีซี

อีอีซี ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2519 เป็นบริษัทวิศวกรรมชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า รวมถึงสิ่งแวดล้อม พลังงาน และระบบโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration) ด้วยผลงานที่หลากหลายในโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

UNISUS Green Energy|B.Grimm Group Logo

บี.กริม

บี.กริม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2421 โดยพัฒนาเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน อาคารและอุตสาหกรรม รวมถึงสุขภาพ ดิจิทัล และไลฟ์สไตล์ บี.กริม มีปรัชญาในการ “ดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีเพื่อสร้างความศิวิไลซ์ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ” โดยคำนึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคมส่วนรวม

วิสัยทัศน์ของเรา

ขับเคลื่อนโลกด้วยพลังงานสีเขียว

ภาวะฉุกเฉินทางสภาพอากาศได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรายังมีเวลาร่วมกันแก้ไข แต่เราไม่มีเวลาให้เสียเปล่า เรามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เราสามารถสร้างความแตกต่างได้มากที่สุด นั่นก็คือ การจัดการน้ำ ของเสีย และพลังงานที่ดีขึ้น เราจำเป็นต้องสนับสนุนและเร่งหาโซลูชันนวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศ เพื่อร่วมสร้างโลกที่สดใสและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ภารกิจของเรา