โซลูชันของเรา

ร่วมสร้างอนาคตที่สดใส
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เดอะฟอเรสเทียส์, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ระบบน้ำดื่มส่วนกลาง

ภาพรวม

ระบบน้ำดื่ม

น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิต อย่างไรก็ตาม เฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกาเหนือ ยุโรป และออสเตรเลีย น้ำประปาจึงจะปลอดภัยสามารถดื่มได้ ในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของโลก ไม่แนะนำให้ดื่มน้ำประปาโดยไม่ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ก่อน เนื่องจากอาจปนเปื้อนจุลินทรีย์หรือสิ่งเจือปนอื่น ๆ ในแหล่งน้ำหรือเครือข่ายการจ่ายน้ำ ทำให้ต้องมีการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดหรือติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อจัดหาน้ำดื่มประจำวัน

ด้วยความสามารถในการออกแบบและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ ยูนิซัส เราสามารถติดตั้งระบบน้ำดื่มเพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถดื่มน้ำจากก๊อกเฉพาะที่แยกจากระบบน้ำมาตรฐาน การใช้ระบบการกรองน้ำแบบออสโมซิสย้อนกลับ (Reverse Osmosis) และเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ทั่วทั้งเครือข่าย น้ำดื่มของเราจึงบริสุทธิ์เทียบเท่ากับน้ำดื่มบรรจุขวดหรือเครื่องกรองน้ำที่ดีที่สุดในตลาด

ส่วนประกอบ

ระบบน้ำดื่มของเราประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

สาธารณูปโภคน้ำดื่ม

โรงบำบัดน้ำ

กระบวนการทำน้ำให้บริสุทธิ์หลายชั้นและการควบคุมคุณภาพน้ำ

เครือข่ายอุโมงค์ส่งน้ำ

แจกจ่ายน้ำดื่มให้กับอาคารผ่านอุโมงค์สาธารณูปโภคใต้ดิน

ก๊อกน้ำอัจฉริยะในห้อง

แสดงสถานะน้ำดื่มแบบเรียลไทม์

การทำน้ำให้บริสุทธิ์

ระบบกรองน้ำ ระบบ RO
และระบบโอโซน